Leveringsvoorwaarden

Fineline QPI hanteert de leveringsvoorwaarden van het FHI (federatie van technologiebranches) voor de levering van al zijn goederen en diensten.

leveringsvoorwaarden

De FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Bekijk hier onze projecten

Neem direct contact op