Marktsegmenten

Fineline QPI levert een breed pakket aan printplaattechnologie voor een groot aantal marktsegmenten, waarbij de unieke combinatie van PCB-Design en PCB-ontwikkelcapaciteit, samen met de productielijnen van Fineline tot een zeer breed aanbod leidt optimaal geschikt voor de verschillende marktsegmenten. Voor alle marktsegmenten geldt dat continue productbetrouwbaarheid, door regelmatige audits van alle relevante leveranciers en productieprocessen, wordt gegarandeerd.

PCB-assemblage

emsPCB-assemblage is een belangrijk marktsegment voor de PCB-industrie en Fineline QPI levert dan ook een groot aantal standaard en geavanceerde (kale) PCB's. Volumes variëren van prototype tot en met productieseries van tienduizenden stuks. Fineline QPI onderscheidt zich in deze markt met name door:

 • het leveren van producten in alle mogelijke technologieën van zeer eenvoudig tot zeer complex en is daarmee een "one-stop-shop" voor de gehele printplaat behoefte. Dit is met name van belang voor PCB-assemblage bedrijven met hun kenmerkende grote variëteit in producten en technologieën.
 • het zeer hoge kwaliteitsniveau van de productie van de printplaten van Fineline QPI, gekoppeld aan een stringent inspectiesysteem. Hiermee wordt een dermate hoge betrouwbaarheid gegarandeerd dat de PCB’s van Fineline QPI  direct zonder verdere ingangscontrole ingezet kunnen worden.
 • snelheid, flexibiliteit en leveren op afroep. Dit zijn belangrijke punten die bijdragen aan de verlaging van de totale cost-of-ownership van PCB's. Fineline QPI richt zich volledig op de specifieke behoeften van de individuele klant en zorgt met een optimale dienstverlening dat de laagste integrale kosten gerealiseerd worden.

Industrieel en machinebouw

industrialVoor industriële toepassingen levert Fineline QPI een grote variëteit aan standaard- en geavanceerde PCB’s en verzorgt voor veel klanten de totale interconnectie-behoefte vanaf schema, via lay-out en prototypes, tot productievolume aantallen. Fineline QPI speelt hierbij sterk in op de grote behoefte aan nieuwe PCB-technologieën en -materialen van dit marktsegment. Ook de steeds verder voortschrijdende vraag om bestaande technologieën en producten verder te vereenvoudigen en zodoende de "cost of ownership" te verlagen wordt door Fineline QPI volledig ingevuld. Fineline QPI  onderscheidt zich in deze markt met name door:

 • eigen, deskundige PCB-Designers die samen met de productontwikkelaars van de klant optimale PCB lay-out ontwerpen kunnen maken
 • one-stop-shop" voor prototypes
 • slagvaardige innovatiekracht met originele onconventionele oplossingen voor nieuwe vraagstukken
 • grote product- en ontwerpbetrouwbaarheid door verificatie en tests in eigen metallurgisch laboratorium.

Wetenschap

researchBehalve een groot aantal standaardproducten levert Fineline QPI. ook een aantal in eigen huis ontwikkelde producten die vaak gebaseerd worden op nieuwe, innovatieve fabricage processen in dit marktsegment. Voorbeelden van deze producten zijn meerlagenprintplaten met interne keramische SMD-condensatoren voor hoogspanningstoepassingen en printplaten met zeer dikke koperlagen voor heatpipe-applicaties. Fineline QPI onderscheidt zich in deze markt met name door:

 • het meedenken met de specifieke behoeften van de klant en het samen ontwikkelenvan een mogelijk onconventionele maar optimale oplossing
 • het goed geoutilleerde, eigen metallurgisch laboratorium dat in staat is om producteigenschappen te analyseren, maar ook om productgedrag in extreme omstandigheden te simuleren.

Semi Conductor

semiconductorVoor de Semiconductor-industrie levert Fineline QPI  met name grote testboards voor wafertesters. Deze boards worden vanaf aanlevering van de netlist door de klant in twintig werkdagen gebruiksklaar afgeleverd. Ook levert Fineline QPI  testboards voor het testen van nieuwe componenten onder extreme condities. Fineline QPI kan ook een belangrijke rol spelen in de advisering over en vervaardiging van interconnectietechnologieën voor de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiders. Fineline QPI onderscheidt zich in deze markt met name door:

 • "one-stop-shop" benadering voor complete boards met zeer korte productietijden
 • een projectmatige aanpak die er voor zorgdraagt dat de in deze industrie uiterst belangrijke kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen van zowel producten als leveringen altijd gewaarborgd zijn
 • het grote in-huis innovatieve vermogen om mee te denken met de specifieke behoeften van de halfgeleiderontwerper en bij het kiezen van de juiste interconnectietechnologie voor het optimaliseren van de werking van nieuwe geavanceerde producten in de ontwikkelfase.
 • het goed geoutilleerde, eigen metallurgisch laboratorium is in staat om producteigenschappen te analyseren maar ook om productgedrag in extreme applicaties te simuleren.

Aerospace en defensie

aerospaceVoor deze marktsegmenten levert Fineline QPI  een groot aantal producten die vervaardigd worden volgens stringente specificaties als de MIL specificaties: MIL-P-55110. rev D voor enkel-, dubbel en meerlagenprintplaten en MIL-P-50884 voor flex en flex-rigid PCB’s als ook AS9100. QFineline QPI onderscheidt zich in deze markt met name door:

 • alle producten kunnen volgens MIL specificatie geproduceerd worden, of volgens AS9100
 • grote product- en ontwerpbetrouwbaarheid door stringente productverificatie en -validatie op fabricageaspecten door de Fineline QPI engineers voordat een ontwerp vrijgegeven wordt voor productie
 • een lange productlevensduur door verificatie en tests in eigen metallurgisch laboratorium.


Medische systemen

medicalVoor dit marktsegment levert Fineline QPI met name flexibele PCB’s, folies en een groot aantal standaard producten. Ook is Fineline QPI actief in het leveren van klantspecifieke oplossingen voor interconnectieproblemen in de R&D-fase van nieuwe apparatuur en technologieën. Fineline QPI onderscheidt zich in deze markt met name door: 

 • eigen deskundige lay-outers die samen met de productontwikkelaars van de klant optimale PCB-ontwerpen kunnen maken.
 • grote product- en ontwerpbetrouwbaarheid en lange productlevensduur door verificatie en tests in eigen metallurgisch laboratorium.
 • "one-stop-shop" voor prototypes.
Bekijk hier onze projecten

Neem direct contact op