Jakość

Firma Fineline QPI chcąc być najlepszym oraz najbardziej przyjaznym dla klienta dostawcą rozwiązań, bez przerwy monitoruje oraz udoskonala jakość swoich produktów i procesów. Naszym celem jest satysfakcja naszych klientów i pracowników oraz osiąganie pozytywnych rezultatów biznesowych.

lrqa

Fineline QPI posiada system jakości, w którym wszystkie procesy, procedury, zadania oraz obowiązki i  uprawnienia są opisane zgodnie z wizją i misją przedsiębiorstwa. Procesy operacyjne są certifikowane zgodnie z normą ISO 9001:2015. Fineline QPI stawia sobie zawsze za cel dostarczanie produktów i usług zgodnie z obietnicami, często nawet je przekraczając, oraz takiego samego zaangażowania oczekuje od swoich poddostawców.

ipc-co

Jako członek organizacji IPC (stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłu elektroniczneg standardy IPC jako podstawę dla wytwarzania produktów. Wymagania dodatkowe naszych klientów są również respektowane i udokumentowane w specyfikacji klienta.o) Fineline QPI stosuje.

genesis

Fineline QPI używa narzędzi inżynierskich CAM (Genesis 2000) do sprawdzania plików ODB/Gerber zarówno na końcowym etapie projektowania PCB, jak i w trakcie produkcji. Razem z szczegółowymi  uzgodnieniami dot. specyfikacji i procesów, daje to najlepszą gwarancję prawidłowo działającej płytki. Linie produkcyjne są przez nas kwalifikowane i regularnie audytowane. Audyty obejmują także ocenę procesów logistycznych, które są równie ważne dla zapewnienia terminowych dostaw produktów wysokiej jakości. W laboratorium Fineline QPI sprawdzane jest czy produkty spełniają specyficzne wymagania klienta i ogólne standardy IPC. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, obejmujące m.in. optyczny system kontroli oraz aparaturę 3D X-ray. Przed pierwszą wysyłką mogą być przeprowadzone szczegółowe badania produktu, na dowód czego sporządzany jest odpowiedni raport.