Component bibliotheken

Als er bij een PCB-Design bij oplevering in de bill of material onvoldoende informatie wordt meegegeven voor de productie en de logistiek kan dit nadelig gevolgen hebben voor de doorlooptijd. Het gebruik van gestandaardiseerde footprints waarbij alle informatie over de plaatsing en de component specificaties bekend zijn levert een groot voordeel op. De Fineline QPI component bibliotheek is hier speciaal voor ontwikkeld.

Als gevolg van de grote diversiteit aan PCB-Design pakketten die Fineline QPI toepast in combinatie met het ontbreken van internationale standaarden ontstond de behoefte aan een gecentraliseerd bibliotheek beheer, om met name toegepast te worden bij een aantal internationaal opererende klanten. Deze gecentraliseerde informatie kan door PCB-Designers van Fineline QPI toegepast worden als de klant zijn eigen database voorschrijft. Inmiddels heeft Fineline QPI, met gebruik van speciale software, ook het beheer van klantspecifieke bibliotheken mogelijk gemaakt.


component_database5De door Fineline QPI ontwikkelde component-bibliotheken zijn gebaseerd op een gecentraliseerde Fineline QPI “parts” beheer die de spil vormt tussen het schema, het PCB-Design, de BoM en de logistiek en is opgezet volgens IPC-7351. De elektrische symbolen zijn volgens de IEC 60617 standaard gedefinieerd. Door het gebruik van deze bibliotheek is de communicatie tussen alle betrokken partijen vanaf design tot en met productie eenvoudig geworden. Dit geldt ook voor het organiseren van de customersupport voor een product.

Toepassen van de Fineline QPI-componentenbibliotheek

componentdatabase2De afspraken die Fineline QPI met u maakt over het toepassen van de Fineline QPI componentenbibliotheek worden aangepast aan uw specifieke wensen. Deze wensen kunnen te maken hebben met de opzet van de "parts"bibliotheek, de beschikbaarheid van de bijbehorende schemasymbolen en/of footprints voor een bepaalde software applicatie, de eerste vulling van de bibliotheek en het verwachte aantal componenten dat benodigd is per maand. Op basis van deze gegevens wordt een Service Level Agreement met u afgesproken. Wilt u meer informatie vul dan het contactformulier in, Fineline QPI neemt dan contact met u op.

Het inzetten van de Fineline QPI-componentbibliotheekservice levert u een integrale kostenverlaging op door de beschikbaarheid van de alle benodigde informatie en door eenduidige communicatie met de partners in de product lifecycle.

Bekijk hier onze projecten

Neem direct contact op