Technische informatie

PCB-finish 

finish-selectionsEen goede keuze van de finish is erg belangrijk om te zorgen dat een printplaat in het productieproces goed verwerkt kan worden. Maar het type finish bepaald ook mede hoe lang een printplaat bewaard kan worden voordat hij verwerkt wordt. Naast de technische eigenschappen is er ook een verschil in kosten. Fineline QPI heeft een overzicht dat kan helpen om een goede keuze van de PCB-finish te maken.

Verwerken van printplaten

dryingVeel type basismaterialen die toegepast worden hebben de eigenschap vocht te absorberen. Dit vocht dan tot problemen leiden bij het solderen. De snelle opwarming van de printplaat zal zorgen dat het vocht in damp overgaat. Deze damp zorgt voor een hoge inwendige druk in de printplaat. Naarmate het ontwerp meer gecompliceerd is wordt de kans op problemen hierdoor groter. Fineline QPI heeft hiervoor een overzicht gemaakt hoe printplaten het best behandeld kunnen worden om problemen te voorkomen. Behandeling van printplaten in de fabricage.

PCB-Design

button_design_considerationsAan een ontwerp van een PCB worden vele eisen gesteld. Eisen betreffende de uiteindelijke functie van de printplaat, maar ook zijn er eisen betreffende de maakbaarheid van een printplaat. Want hoewel de productietechnieken steeds beter worden, een goed ontwerp laat zich nu eenmaal beter produceren als een matig ontwerp. Bijvoorbeeld zal een slechte koperverdeling op de lagen van een printplaat aanleiding zijn tot een kromtrekken van de printplaat. Bij de productie kan getracht worden dit te verminderen of te compenseren, maar veel beter is het om reeds bij het ontwerp hiermee rekening te houden. Fineline QPI  heeft een overzicht van designdetails die tot een beter ontwerp kunnen leiden.

De Fineline QPI engineers beoordelen altijd het PCB ontwerp op zijn maakbaarheid voor de productie en hebben overleg met u indien in het ontwerp zaken zijn die kritisch zijn tijdens het productieproces. 

Product specificaties

Uitgebreide product specficaties en design rules van printplatenspecblad-1, multi layer, flex, flex-rigid, stretch, Al core

 

 

Handige links ter ondersteuning van PCB design

Fineline QPI Ruler tables
Set of reference tables for PCB design
Trace Width CalculatorFinds how wide a trace should be for a certain current. 
Wire Parameter CalculatorGives the current carrying ability for wires and wire bundles based on their AWG 
Resistor Calculator Finds the closest standard resistor (and capacitor) values
RMS Value CalculatorGives the RMS values for several common waveforms 
L-C Filter EquationsFormulas and web calculator
Bekijk hier onze projecten

Neem direct contact op